برگزیده

ویدیو بازدید اعضاء انجمن مینانگاران نقش جهان از آرامگاه پیر بکران

https://cdn.minanegaran.org/minanegaran-static/2023/12/12134924/InShot_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3%DB%B1%DB%B1%DB%B2%DB%B4_%DB%B1%DB%B7%DB%B0%DB%B3%DB%B2%DB%B2%DB%B5%DB%B5%DB%B7.mp4 https://cdn.minanegaran.org/minanegaran-static/2023/12/12134959/InShot_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3%DB%B1%DB%B1%DB%B2%DB%B4_%DB%B2%DB%B2%DB%B2%DB%B6%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B9%DB%B3.mp4 https://cdn.minanegaran.org/minanegaran-static/2023/12/12135025/InShot_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3%DB%B1%DB%B1%DB%B2%DB%B6_%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B5%DB%B4%DB%B8%DB%B7%DB%B0%DB%B7.mp4

رویداد گردش مینا ۲ با موضوع شاهنامه برگزار شد

اردیبهشت ۱۳۹۸ در مراسم اختتامیه اولین نمایشگاه گردش مینا موضوع نمایشگاه سال بعد اعلام گردید.(شاهنامه که موضوع ملی و فرهنگی ما ایرانیان و هدف از طرح موضوع ،خلق آثار جاودانه…

نمایشگاه گردش مینا ۲ از نگاه رسانه‌ها

نمایشگاه گردش مینا ۲ با محوریت شاهنامه اثر شاعر بزرگ پارسی ابوالقاسم فردوسی در خرداد ماه ۱۴۰۰ آغاز شد. این نمایشگاه در رسانه‌های مختلف استانی و کشوری و به صورت…
فهرست