اعضای افتخاری انجمن مینانگاران

سید محمد فقیهی

استاد میناکاری

عضو افتخاری انجمن در کارگروه تخصصی میناکاری

رضا بدرالسماء

استاد نگارگری و آبرنگ

عضو افتخاری انجمن در کارگروه تخصصی طراحی

محمدعلی شادمان

استاد خوشنویسی

عضو افتخاری انجمن در کارگروه تخصصی خوشنویسی

عباس شیردل

میناکار

عضو افتخاری انجمن در کارگروه تحقیقاتی و پژوهشی

احسان مشکلانی

ریاست دانشگاه فرهنگ و هنر

عضو افتخاری انجمن در کارگروه مستندسازی و روابط عمومی

علی دادخواه

استاد طراحی سنتی

عضو افتخاری انجمن در کارگروه تخصصی طراحی سنتی

علی قهرایی

نماینده NGO در هیات نظارت

عضو افتخاری انجمن در کارگروه روابط عمومی

روح الله جهان‌بین

میناکار

عضو افتخاری انجمن در کارگروه روابط عمومی

غلامرضا شفیعی

استاد لعاب‌کاری

عضو افتخاری انجمن در کارگروه زیرساخت محصول

داوود اصفهانی

طراحی و گرافیست

عضو افتخاری انجمن در کارگروه فرهنگی

افشین میرلوحی

استاد میناکاری

عضو افتخاری انجمن در کارگروه تخصصی میناکاری

محمد حمیدیان فرد

کارشناس محتوای وب و کپی رایتینگ

عضو افتخاری انجمن در کارگروه روابط عمومی

مجید حمیدیان فرد

کارشناس توسعه وب

عضو افتخاری انجمن در کارگروه روابط عمومی

فهرست