جلسات و نشست‌ها

در جلسه هم‌اندیشی با اساتید عنوان شد/ گالری فرهنگ و هنر مرجع قابل اعتماد ‌و امن جهت مراجعه گردشگران داخلی و خارجی

اولین جلسه و نشست تخصصی هم اندیشی اساتید و هیئت مدیره انجمن مینانگاران نقش جهان به میزبانی آقای دکتر مشکلانی ریاست دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان و مدیر انجمن مینانگاران…

جلسه عملکرد انجمن‌های صنایع دستی و گردشگری

در تاریخ۱۷شهریور 1395 جلسه ای در خانه تاریخی امین با هماهنگی سر کار خانم فاطمی مسئول انجمن های میراث فرهنگی وصنایع دستی برگزارشد .در این جلسه عملکرد انجمنهای صنایع دستی و…
فهرست